Overwatch 2 Halloween

กิจกรรม Overwatch 2 Halloween ยืนยันวันที่เริ่มต้น

Overwatch มีประวัติเหตุการณ์ Halloween มายาวนาน โดย Halloween Terror เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีของการดำรงอยู่ของฮีโร่ชู้ตติ้ง ปี 2022 จะไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ แม้ว่ามีแนวโน้มว่างาน Halloween Terror ในปีนี้จะดูแตกต่างไปจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย นอกจากโอกาสสำหรับ skin Halloween ใหม่ที่จะรวมอยู่ในอีเวนต์ Overwatch 2 Halloween Terror 2022 แล้ว แฟน ๆ จะได้รับโหมดเกมยอดนิยมเวอร์ชันใหม่อีกด้วย Blizzard ได้ยืนยันว่าอีเวนต์…